dijous, 25 d’abril del 2019

Què són les drogues?

Les drogues són substàncies vegetals, minerals o animals que tenen un efecte estimulant,
al·lucinogen, narcòtic o depriment. Es coneix com a droga tova a aquella que té un baix grau
addictiu, com el cannabis, mentre que una droga dura és fortament addictiva (com la cocaïna i
l’heroïna).

D’altra banda, les dogues són les matèries primes de origen biològic que s’utilitza, directa o
indirectament, per l’elaboració de medicaments. La composició química de la droga brinda
una acció farmacològica que resulta útil per a la teràpia.
A nivell general, es coneix com droga les substàncies que, al ser introduïdes a l’organisme,
poden alternar o modificar les seves funcions. Les persones poden prendre drogues pel
plaer que els genera,encara que la suspensió del consum genera una malaltia psíquica. La
ingesta excesiva de drogues, per altra banda,
tenen conseqüències per al cos.

Es coneix com drogodepedència la necessitat de consumir drogues per aconseguir sensacions
plaenteres o eliminar algun tipus de dolor.
Hi ha tres tipus de drogues:
*Depressores: inhibeixen el seu funcionament i genera lentitud en l’activitat nerviosa, com l’alcohol,
la morfina, la metadona i l’heroïna.
*Estimulants: incrementen les funcions corporals i exciten el sistema nerviós central, com passa
amb la cocaïna, la nicotina, i l'amfetamina.
*Al·lucinògenes: perturben la consciència i deforma la percepció, com ho fa l’LSD.

Cal destacar que existeixen drogues legals que poden comprar de forma lliure o amb prescripció
medica, mentre que hi ha unes altres que són il·legals, només es poden adquirir al
mercat negre.


A.V

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada